Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em sẽ chọn cách ứng xử nào? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nếu thấy bạn làm việc sai trái, em sẽ chọn cách ứng xử nào? Vì sao?

a. Mặc bạn, không quan tâm.

b. Tán thưởng việc làm của bạn.

c. Bắt chước bạn.

d. Bao che cho bạn.

đ. Khuyên ngăn bạn.

e. Mách thầy giáo, cô giáo.

g. Không chơi với bạn nữa.

Bài làm:

a. Mặc bạn, không quan tâm.

=>Không chọn, bạn bè với nhau nên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

b. Tán thưởng việc làm của bạn.

=>Không chọn, những hành động sai trái cần lời khuyên của chúng ta để bạn bè sữa chữa và không mắc lỗi tiếp chứ không được tán thưởng để bạn tiếp tục mắc sai lầm

c. Bắt chước bạn.

=> Không chọn vì bạn đã làm sai rồi mình không nên làm theo bạn, như vậy mình cũng sẽ sai.

d. Bao che cho bạn.

=>Không chọn, vì bao che có thể làm bạn chủ quan và tiếp tục mắc sai lầm.

đ. Khuyên ngăn bạn.

=>Chọn vì khi bạn sai mình khuyên ngăn bạn sẽ giúp bạn ngày càng tốt hơn và như thế mới là một người bạn tốt.

e. Mách thầy giáo, cô giáo.

=>Tùy trường hợp. Tùy vào mức độ việc làm sai trái, nếu ở mức nhẹ thì mình nên nhắc nhở bạn nhẹ nhàng, còn trường hợp lớn mới nhờ thầy cố khuyên răn bạn.

g. Không chơi với bạn nữa.

=>Tùy trường hợp. Chúng ta không nên nghỉ chơi với bạn chỉ vì mắc một sai lầm, còn tùy thuộc xem người bạn đó có nhận ra lỗi lầm đó và sữa chữa hay không hay lại tiếp tục.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021