Giải đạo đức 5 bài 13: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc

  • 1 Đánh giá

Đạo đức là quan trọng đối với mỗi chúng ta, vì vậy, chúng ta cần phải học tập và trau dồi đạo đức làm người trước khi học kiến thức xã hội. Để giúp các con học tốt hơn và làm bài hiệu quả hơn, KhoaHoc sẽ gửi đến các con bài soạn và bài giải đạo đức lớp 5 hay nhất, ngắn gọn nhất và dễ hiểu nhất. Sau đây, mời các con cùng đến với bài 13: Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc sgk đạo đức lớp 5 trang 40.

I. Thông tin

Câu hỏi:

  • Em biết gì về tổ chức Liên hợp quốc qua các thông tin trên?
  • Nước ta có quan hệ như thế nào với Liên hợp quốc?

Trả lời:

  • Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế lớn nhất, được thành lập vào ngày 24 tháng 10 năm 1945. Tính đến 2005, Liên hợp quốc bao gồm 191 quốc gia thành viên. Hơn nửa thế kỉ qua, Liên họp quốc đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm thiết lập hòa bình và công bằng trên toàn thế giới.
  • Mối quan hệ Việt Nam với Liên Hợp Quốc: Việt Nam chính thức gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với Liên Hợp Quốc không ngừng được phát triển theo hướng ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

II. Ghi nhớ

Là một thành viên của Liên hợp quốc, chúng ta cần tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc ở Việt Nam thực hiện các hoạt động vì hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

a. Liên hợp quốc là tổ chức của các nước giàu.

b. Liên hợp quốc bao gồm tất cả các nước trên thế giới.

c. Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em là do Liên hợp quốc soạn thảo và thông qua.

d. Liên hợp quốc rất quan tâm đến trẻ em và luôn đấu tranh cho các quyền của trẻ em.

đ. Tôn trọng và hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc là việc của người lớn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy kể một việc làm của Liên hợp quốc mang lại lợi ích cho trẻ em

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem