Em hãy cùng các bạn thảo luận tìm một vài biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (tiết kiệm điện, nước, chất đốt, …)

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Em hãy cùng các bạn thảo luận tìm một vài biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên (tiết kiệm điện, nước, chất đốt, …)

Bài làm:

Biện pháp sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên:

Điện:

  • Chúng ta nên tránh bật nhiều thiết bị điện trong giờ cao điểm
  • Tắt thiết bị điện khi không cần thiết sử dụng.
  • Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện và các thiết bị tiết kiệm điện.

Nước

  • Không xả nước lãng phí, sử dụng nước tiết kiệm
  • Có thể dùng lại những nước có thể sử dụng....
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021