Em hãy tìm những hình ảnh về Việt Nam trong các tranh, ảnh dưới đây:

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em hãy tìm những hình ảnh về Việt Nam trong các tranh, ảnh dưới đây:

  • Cờ đỏ sao vàng
  • Chủ tịch Hồ Chí Minh
  • Áo dài Việt Nam
  • Bản đồ đất nước việt Nam
  • Vẳn miếu Quốc tử giám

Bài làm:

Cờ đỏ sao vàng

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Áo dài Việt Nam

Bản đồ đất nước việt Nam

Vẳn miếu Quốc tử giám

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021