Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? (trang 33 đạo đức 5)

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Em sẽ làm gì trong các tình huống sau?

a. Ủy ban nhân dân xã (phường) tổ chức lấy chữ kí ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.

b. Đài phát thanh của Ủy ban nhân dân phường thông báo lịch để học sinh tham gia sinh hoạt hè tại Nhà văn hóa của phường.

c. Phường phát động phong trào quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, … ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt.

Bài làm:

a. Ủy ban nhân dân xã (phường) tổ chức lấy chữ kí ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam.

=>Em sẽ ký và ủng hộ tiền để giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, khuyến khích mọi người xung quanh cùng chung tay và giúp đỡ nhiều ít tùy tấm lòng.

b. Đài phát thanh của Ủy ban nhân dân phường thông báo lịch để học sinh tham gia sinh hoạt hè tại Nhà văn hóa của phường.

=>Em sẽ xin phép bố mẹ để tham gia sinh hoạt hè tại Nhà văn hóa của phường. Đồng thời rủ các bạn cùng tham gia.

c. Phường phát động phong trào quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, … ủng hộ trẻ em vùng bị lũ lụt.

=>Em sẽ xin phép bố mẹ rồi soạn đồ đạc xem những đồ nào còn tốt mà mình không còn dùng tới thì sẽ gói lại cẩn thận tặng các bạn. Ngoài ra, em cũng sẽ kêu gọi bạn bè cùng ủng hộ.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021