Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào của các bạn nam thể hiện sự tôn trọng phụ nữ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào của các bạn nam thể hiện sự tôn trọng phụ nữ?

a. Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên xe trước.

b. Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

c. Không thích làm chung với các bạn nữ trong công việc tập thể.

d. Không thích ngồi cạnh các bạn nữ.

Bài làm:

Trong những việc làm trên, việc làm bạn nam thể hiện sự tôn trọng phụ nữ là:

a. Khi lên xe ô tô, luôn nhường các bạn nữ lên xe trước.

b. Chúc mừng các bạn nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021