Em có đề nghị gì với Ủy ban nhân dân xã (phường) về các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em...

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em có đề nghị gì với Ủy ban nhân dân xã (phường) về các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương (xây dựng trường học, trạm y tế, sân chơi; tổ chức ngày Tết thiếu nhi, ngày rằm Trung thu, …)?

Bài làm:

Với các ngày lễ thiếu nhi có thể tổ chức xây dựng hội trại gian hàng buôn bán để giúp các em có sự sáng tạo và tạo không khí vui tươi hào hứng cho các em.

Hoạt động hè nên tạo thêm các lớp học kĩ năng cho bé như học bơi, hoạt động đội, thi nghi thức đội, thi văn nghệ giữa các đơn vị.....

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021