Theo em, học sinh lớp 5 cần phải có những hành động, việc làm nào dưới đây?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Theo em, học sinh lớp 5 cần phải có những hành động, việc làm nào dưới đây?

a. Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

b. Thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp.

c. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.

d. Nhường nhịn, giúp đỡ các em học sinh nhỏ.

e. Buộc các em nhỏ phải làm theo mọi ý muốn của mình.

f. Gương mẫu về mọi mặt cho các em học sinh lớp dưới noi theo.

Bài làm:

Theo em, học sinh lớp 5 cần phải có những hành động, việc làm sau:

a. Thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

b. Thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp.

c. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do lớp, trường, địa phương tổ chức.

d. Nhường nhịn, giúp đỡ các em học sinh nhỏ.

f. Gương mẫu về mọi mặt cho các em học sinh lớp dưới noi theo.

Vì: Đó là những hành động và việc làm có ích. Nó không chỉ giúp cho các bạn học tập và rèn luyện tốt hơn mà còn được những người xung quanh yêu quý.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021