Em thấy mình đã có những điểm nào xứng đáng là học sinh lớp 5?

  • 4 Đánh giá

Câu 2: Em thấy mình đã có những điểm nào xứng đáng là học sinh lớp 5?

Bài làm:

Là một học sinh lớp 5, em thấy mình đã có những điểm để xứng đáng như là:

  • Luôn luôn cố gắng học tập và rèn luyện để làm tấm gương sáng cho các em noi theo.
  • Về nhà biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ những công việc phù hợp với lứa tuổi
  • Cùng bạn bè học nhóm để làm bài và giải bài tập đầy đủ.
  • Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.
  • Không vi phạm nội quy của nhà trường cũng như lớp học.
  • Giúp đỡ các em lớp dưới khi các em cần......
  • 142 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021