Những việc làm nào dưới đây biểu hiện lòng biết ơn tổ tiên?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Những việc làm nào dưới đây biểu hiện lòng biết ơn tổ tiên?

a) Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước.

b) Không coi trọng các kỉ vật của gia đình, dòng họ.

c) Gìn giữ nền nếp tốt của gia đình.

d) Thăm mộ tổ tiên, ông bà.

đ) Dù ở xa nhưng mỗi dịp giỗ, Tết đều không quên viết thư về thăm hỏi gia đình, họ hàng.

Bài làm:

Những việc làm biểu hiện lòng biết ơn tổ tiên là:

a) Cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho gia đình, quê hương, đất nước.

c) Gìn giữ nền nếp tốt của gia đình.

d) Thăm mộ tổ tiên, ông bà.

đ) Dù ở xa nhưng mỗi dịp giỗ, Tết đều không quên viết thư về thăm hỏi gia đình, họ hàng.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021