Em sẽ làm gì để có tình bạn đẹp?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em sẽ làm gì để có tình bạn đẹp?

Bài làm:

Để có tình bạn đẹp, em cần phải:

  • Lắng nghe những chia sẻ của bạn bè
  • Tôn trọng bạn bè và bí mật của họ.
  • Sẵn sàng giúp đỡ bạn bè của mình
  • Luôn xây dựng cho tình bạn luôn tốt đẹp
  • Sẵn sàng xin lỗi bạn và tha thứ cho bạn khi họ mắc lỗi sai.
  • Chỉ ra những khuyết điểm của bạn và giúp bạn sửa chữa những khuyết điểm đó.
  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021