Những hành vi, việc làm nào dưới đây là phù hợp khi đến Ủy ban nhân dân xã (phường):

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Những hành vi, việc làm nào dưới đây là phù hợp khi đến Ủy ban nhân dân xã (phường):

a. Nói chuyện to trong phòng làm việc.

b. Chào hỏi khi gặp các bác cán bộ Ủy ban nhân dân xã (phường).

c. Xếp thứ tự để đợi giải quyết công việc.

Bài làm:

Những hành vi, việc làm phù hợp khi đến Ủy ban nhân dân xã (phường):

b. Chào hỏi khi gặp các bác cán bộ Ủy ban nhân dân xã (phường).

c. Xếp thứ tự để đợi giải quyết công việc.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021