Theo em, trường hợp nào dưới đây thể hiện tình cảm yêu quê hương?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Theo em, trường hợp nào dưới đây thể hiện tình cảm yêu quê hương?

a. Nhớ về quê hương mỗi khi đi xa.

b. Tham gia hoạt động tuyên truyền phóng chống các tệ nạn xã hội ở địa phương

c. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

d. Quyên góp tiền của để tu bổ di tích, xây dựng các công trình công cộng ở quê.

đ. Không thích về thăm quê.

e. Tham gia trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.

Bài làm:

Theo em, trường hợp thể hiện tình cảm yêu quê hương là:

a. Nhớ về quê hương mỗi khi đi xa.

b. Tham gia hoạt động tuyên truyền phóng chống các tệ nạn xã hội ở địa phương

c. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

d. Quyên góp tiền của để tu bổ di tích, xây dựng các công trình công cộng ở quê.

e. Tham gia trồng cây ở đường làng, ngõ xóm.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021