Trong những ngày tổ chức dưới đây, tổ chức nào dành riêng cho trẻ em? Tổ chức nào dành riêng cho người cao tuổi?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trong những ngày tổ chức dưới đây, tổ chức nào dành riêng cho trẻ em? Tổ chức nào dành riêng cho người cao tuổi?

a. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

b. Hội Người cao tuổi.

c. Sao Nhi đồng.

d. Hội Cựu chiến binh.

Bài làm:

Tổ chức dành riêng cho trẻ em là:

c. Sao Nhi đồng.

Tổ chức dành cho người cao tuổi là:

b. Hội Người cao tuổi.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021