Trong những ngày dưới đây, ngày nào dành riêng cho trẻ em? Ngày nào dành riêng cho người cao tuổi.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trong những ngày dưới đây, ngày nào dành riêng cho trẻ em? Ngày nào dành riêng cho người cao tuổi.

a. Ngày 1 tháng 6.

b. Ngày 20 tháng 11.

c. Ngày 1 tháng 10.

d. Ngày 22 tháng 12.

Bài làm:

Ngày dành riêng cho trẻ em là:

a. Ngày 1 tháng 6.

Ngày dành riêng cho người cao tuổi là:

c. Ngày 1 tháng 10.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021