Theo em, những việc làm nào dưới đây thể hiện sự hợp tác với những người xung quanh?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Theo em, những việc làm nào dưới đây thể hiện sự hợp tác với những người xung quanh?

a. Biết phân công nhiệm vụ cho nhau.

b. Việc của ai, người nấy biết.

c. Làm thay công việc cho người khác.

d. Khi thực hiện công việc chung, luôn bàn bạc với mọi người.

đ. Hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung.

e. Để người khác làm, còn mình đi chơi.

Bài làm:

Những việc làm thể hiện sự hợp tác với những người xung quanh:

a. Biết phân công nhiệm vụ cho nhau.

d. Khi thực hiện công việc chung, luôn bàn bạc với mọi người.

đ. Hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021