Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Em đồng ý hoặc không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? Vì sao?

a) Chỉ những người có quan hệ tình dục với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS;

b) Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS;

c) Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người bị nhiễm HIV/AIDS

d) Có thể điều trị được bệnh AIDS.

Bài làm:

Em không đồng ý với tất cả các ý kiến trên vì:

a) Chỉ những người có quan hệ tình dục với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS;

HIV/AIDS không chỉ được lây truyền qua đường tình dục mà nó còn có thể lây nhiễm qua đường máu, hoặc mẹ bị truyền sang con. Chứ không đơn thuần là quan hệ với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS.

b) Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS;

HIV/AIDS lây nhiễm qua nhiều đường khác nhau, bên cạnh mại dâm, tiêm chích thì nó còn lây qua đường máu, mẹ lây sang con…

c) Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người bị nhiễm HIV/AIDS

Có thể người đó trông khoẻ mạnh nhưng bên trong người đó có bệnh vì người đó đã có quan hệ tình dục, hoặc tiêm chung kim tiêm với người đã bị HIV/AIDS, đang ở giai đoạn đầu, bệnh chưa phát nên trông vẫn khoẻ mạnh.

d) Có thể điều trị được bệnh AIDS.

Hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị dứt điểm bệnh AIDS, mà chỉ có vắc xin hỗ trợ bệnh mà thôi.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021