Em hãy tự liên hệ bản thân có những biểu hiện gì tốt hoặc chưa tốt trong quan hệ bạn bè của mình.

  • 1 Đánh giá

5. Liên hệ bản thân

  • Em hãy tự liên hệ bản thân có những biểu hiện gì tốt hoặc chưa tốt trong quan hệ bạn bè của mình.
  • Xây dựng kế hoạch rèn luyện nhằm phát huy những điều tốt và khắc phục những điều chưa tốt của em trong quan hệ bạn bè.

Bài làm:

Những biểu hiện tốt

Những biểu hiện chưa tốt

  • Chăm sóc, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.
  • Cùng bạn cố gắng học tập để cùng nhau tiến bộ.
  • Chia sẻ, động viên bạn khi bạn cần
  • Luôn giữ đúng lời hứa với nhau
  • Rủ bạn đi chơi, quên việc học bài ở nhà.
  • Tranh cãi với bạn những vấn đề trong cuộc sống.

=> Để xây dựng quan hệ bạn bè ngày càng tốt, em cố gắng phát huy những biểu hiện tốt, khắc phục dần những biểu hiện chưa tốt để ngày càng hoàn thiện bản thân mình.

  • 122 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021