Gạch chân vị ngữ dưới hai câu em vừa đặt ở bài tập 1

  • 1 Đánh giá

2. Gạch chân vị ngữ dưới hai câu em vừa đặt ở bài tập 1

Những giọt sương đọng trên những cành hoa trông thật đẹp mắt

Những quả táo chín đỏ trên cây

Bài làm:

Những giọt sương / đọng trên những cành hoa trông thật đẹp mắt

VN

Những quả táo / chín đỏ trên cây

VN

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021