Gho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 113 - sgk Sinh học 11

Gho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống.

Bài làm:

  • Một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh ống:
    • Khi cho cá hoặc cho gà ăn kết hợp với bấm chuông làm nhiều lần như vậy thì sau này chỉ cần bấm chuông là cá hoặc gà đã về chờ ăn.
    • Một số hành động của động vật (do con người huấn luyện) biểu diễn trong các rạp xiếc (khi đi xe đạp, hải cầu vỗ tay...) đều có cơ sở là những phản xạ có điều kiện.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021