Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 126 - sgk Sinh học 11

Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

Bài làm:

 • Tập tính bẩm sinh
  • Sinh ra đã có đặc trưng cho loài
  • Cơ sở thần kinh: các phản xạ không điều kiện.
 • Tập tính học
  • Được hình thành trong quá trình sống (qua học tập yà rút kinh nghiệm).
  • Cơ sở thần kinh: các phản xạ không điều kiện và có điều kiện.

 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021