Sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Trang 47 - sgk sinh học 11

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

Bài làm:

  • Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong quang hợp.
  • Các nhiệt độ như cực tiểu và cực đại đối với quang hợp tùy thuộc vào đặc điểm sinh thái, xuất xứ, pha sinh trưởng, phát triển của loài cây. T
  • rong giới hạn nhiệt độ sinh học đối với từng giống, loài cây. pha sinh trưởng và phát triển, cứ tăng nhiệt độ thêm 10 độ thì cường độ quang hợp tăng lên 2 - 2.5 lần.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021