Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 162 sgk Sinh học 11

Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cách ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép là để:

A - dòng mạch gỗ dễ dàng di chuyển từ gốc ghép lên cành ghép

B - cành ghép không bị rơi

C - nước di chuyển từ gốc lên cành ghép không bị chảy ra ngoài

D - cả A, B, C

Bài làm:

=> Đáp án A

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021