Hô hấp ở cây xanh là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hô hấp ở cây xanh là gì?

Bài làm:

Câu 1:

  • Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học (dưới tác dụng của enzim) nguyên liệu hô hấp, đặc biệt là glucozo của tế bào đến CO2 và H2O, một phần năng lượng giải phóng ra được tích lũy trong ATP.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021