Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 50 - sgk sinh học 11

Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp.

Bài làm:

Câu 3:

  • Cung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.

=> Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế

=>Tăng năng suất cây trồng

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021