Giải Bài 26 sinh 11: Cảm ứng ở động vật

 • 1 Đánh giá

Cảm ứng ở thực vật được biểu hiện bằng hướng động và ứng động, diễn ra với tốc độ chậm. Tuy nhiên, cảm ứng ở động vật diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhờ các phản ứng. Vậy quá trình cảm ứng động vật diễn ra như thế nào? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 26.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm cảm ứng ở động vật

 • Phản xạ được coi là dạng điển hình của cảm ứng ở động vật.
 • Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.
 • Phản xạ được thể hiện nhờ cung phản xạ:
  • Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm)
  • Đường dẫn truyền vào (đường cảm giác)
  • Bộ phận phân tích và tổng hợp thông tin (trung ương thần kinh)
  • Bộ phận thực hiện phản ứng
  • Đường dẫn truyền ra

II. Cảm ứng ở động vật chưa có tổ chức thần kinh

 • Động vật đơn bào phản ứng lại kích thích bằng chuyển động cơ thể hoặc co rút của chất nguyên sinh

III. Cảm ứng ở động vật ở tổ chức thần kinh

 • Ở động vật có tổ chức thần kinh, các hình thức cảm ứng là các phản xả.

1. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng lưới

 • Động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng với kích thích bằng cách co toàn cơ thể

2. Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch

 • Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch có hệ thần kinh nằm dọc theo chiều dài cơ thể
 • Mỗi hạch điều khiển một vùng trên cơ thể nên phản ứng chính xác hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn so với hệ thần kinh dạng lưới

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 110 - sgk Sinh học 11

Cảm ứng là gì? Cho một vài ví dụ về cảm ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 110 - sgk Sinh học 11

Khi kích thích một điểm trên cơ thể, động vật có hệ thần kinh dạng lưới phản ứng toàn thân và tiêu tốn nhiều năng lượng. Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trangg 110 - sgk Sinh học 11

Kể tên bộ phân tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 26: Cảm ứng ở động vật


 • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021