Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 146 sgk Sinh học 11

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

A - diệp lục b

B - carôtenôit

C - phitôcrôm

D - diệp lục a, b và phitôcrôm

Bài làm:

=> Đáp án: A và B

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021