Ví dụ vai trò của nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 47 - sgk sinh học 11

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

Bài làm:

Fe tham gia vào quá trình tổng hợp poclirin nhân diệp lục. Mg, N tham gia vào cấu trúc của phân tử diệp lục.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021