Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh trong

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 178 sgk Sinh học 11

Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh trong.

Bài làm:

  • Các động vật đó thụ tinh trong: trứng gặp tinh trùng ở trong cơ quan sinh dục của con cái.
  • Các động vật có thụ tinh trong chủ yếu là các động vật sống trên cạn như voi, hươu nai, bò, lợn, gấu...

  • 54 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021