Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 43 - sgk sinh học 11

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Bài làm:

Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021