Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 151 sgk Sinh học 11

Phát triển của ếch (hình 37.5) thuộc kiểu biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn? Tại sao?

Giải bài 4 trang 151 sgk Sinh 11 | Để học tốt Sinh 11

Bài làm:

  • Quá trình sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc loại biến thái hoàn toàn vì ấu trùng (nòng nọc) rất khác ếch trưởng thành về hình thái, cấu tạo và sinh lí.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021