Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 66 - sgk Sinh học 11

Ống tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng gì?

Bài làm:

Câu 2: Ông tiêu hóa phân hóa thành những bộ phận khác nhau có tác dụng làm tăng hiệu quả tiêu hóa thức ăn.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021