Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 27 - sgk sinh học 11

Thực vật đã có đặc điểm thích nghi như thế nào để bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc?

Bài làm:

Câu 3:

  • Hình thành amit chính là con đường khử độc NH4+dư thừa: Axit amin + NH4+ --> amit
  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021