Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 85 - sgk Sinh học 11

Tại sao huyết áp lại giảm dần trong hệ mạch.

Bài làm:

Câu 3: Huyết áp giảm dần trong hệ mạch (từ động mạch chủ —> động mạch lớn ->tiểu động mạch —> tĩnh mạch chủ) là do càng ra xa tim áp lực máu (do tim co bóp đẩy máu) tác dụng lên thành mạch càng giảm.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021