Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

 • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 31 - sgk sinh học 11

Thế nào là bón phân hợp lí và tác dụng của biện pháp đó đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường?

Bài làm:

 • Để có năng suất cây trồng cao cần bón phân hợp lí:
  • đúng loại, đủ số lượng và tỉ lệ các thành phần dinh dưỡng
  • đúng nhu cầu của giống, loài
  • phù hợp với từng thời kì sinh trưởng và phát triển
 • Bón phân không đúng, năng suất sẽ thấp, hiệu quả kinh tế thấp.
 • Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất.
 • Chi phí phân bón cao dẫn tới hiệu quả kinh tế thấp và gây ồ nhiễm nông phẩm, môi trường, đe dọa sức khỏe của con người.

 • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021