Bài 10 sinh 11: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (Trang 44 47 SGK)

 • 1 Đánh giá

Quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh như: ánh sáng, nồng độ CO2, nước, nhiệt độ,...

I. Lý thuyết

1. Ánh sáng

a. Cường độ ánh sáng

 • Điểm bù ánh sáng
 • Điểm bão hòa ánh sáng

b. Quang phổ của ánh sáng

 • Các tia sáng có độ dài bước sóng khác nhau ảnh hưởng không giống nhau tới cường độ quang hợp.
 • Quang hợp chỉ xảy ra ở miền ánh sáng tím và ánh sáng đỏ.

2. Nồng độ CO2

 • Quang hợp tăng tỉ lệ thuận với nồng độ CO2 cho đến trị số bão hòa CO2, trên ngưỡng đó thì quang hợp giảm.

3. Nước

 • Nước là yếu tố quan trọng đối với quang hợp (nguyên liệu, môi trường, điều tiết khí khổng và nhiệt độ của lá).

4. Nhiệt độ

 • Đối với đa số các loài cây, quang hợp tăng theo nhiệt độ đến giá trị tối ưu (tùy loài), trên ngưỡng đó quang hợp giảm.

5. Nguyên tố khoáng

 • Các nguyên tố dinh dưỡng khoáng ảnh hưởng nhiều mặt đến quang hợp.

6. Trồng cây dưới ánh sáng nhân tạo

 • Sử dụng ánh sáng của các loại đèn thay thể cho ánh sáng mặt trời, trồng cây trong nhà có mái che, trong phòng.

=> Khắc phục được các bất lợi của môi trường.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 47 - sgk sinh học 11

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 47 - sgk sinh học 11

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:Trang 47 - sgk sinh học 11

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:Trang 47 - sgk sinh học 11

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp


 • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021