Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 142 sgk Sinh học 11

Nêu hai biện pháp sản xuất nông nghiệp có ứng dụng các hoocmôn thực vật.

Bài làm:

  • Trong sản xuất nông nghiệp, người ta thường sử dụng hoocmôn thực vật trong 2 lĩnh vực quan trọng để nhân giống sinh dưỡng là:
    • Chiết cành
    • Nuôi cấy tê bào và mô thực vật

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021