Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 43 - sgk sinh học 11

Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.

Bài làm:

  • Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021