Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 157 sgk Sinh học 11

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

Bài làm:

  • Tác dụng của ấp trứng ở các loài chim: Hợp tử chỉ phát triển trong điều kiện nhiệt độ thích hợp. Chim ấp trứng đế tạo ra nhiệt độ thích hợp trong một thời gian nhất định giúp hợp tử phát triền bình thường.
  • Khi con người dùng lò ấp trứng nhân tạo, điều khiển được nhiệt độ tối ưu nên có thể cho tỉ lệ trứng (gà, vịt, chim) nở thành con non rất cao.

  • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021