Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 27 - sgk sinh học 11

Vì sao trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat?

Bài làm:

  • Nitơ được rễ cây hấp thụ ở 2 dạng NO3- (dạng oxi hóa) và NH4+ (dạng khử).
  • Tuy nhiên, trong các hợp chất hữu cơ chri tồn tại ở dạng khử.

=> Vì vậy trong mô thực vật diễn ra quá trình khử Nitrat

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021