Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 138 - sgk Sinh học 11

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ đâu?

Bài làm:

Những nét hoa văn trên đồ gỗ có xuất xứ từ vòng gỗ hằng năm:

  • Các vòng gỗ của thân tạo nên gỗ lõi (ròng) màu sẫm ở trung tâm của thân. Gỗ lõi gồm các lớp tế bào mạch gỗ thứ cấp già. Các tế bào này chỉ vận chuyển nước vá các ion khoáng trong một thời gian ngắn, chúng đóng vai trò làm giá đỡ cho cây.
  • Vòng gỗ kế theo phía bên ngoài là gỗ dác màu sáng. Gỗ dác gồm các lớp mạch gỗ thứ cấp trẻ. Gỗ dác thực sự là mô mạch vận chuyển nước và các ion khoáng.
  • Tầng ngoài cùng bao quanh thân là vỏ.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021