Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 116 - sgk Sinh học 11

Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?

Bài làm:

  • Điện thế nghỉ (là sự chênh lệch về điện thế giữa 2 bên màng tế bào) có ở tế bào đang nghỉ ngơi (không bị kích thích). Ví dụ, điện thế nghỉ có ở tế bào cơ đang giãn nghỉ, ở tế bào thần kinh không bị kích thích.
  • Ion K+ đóng vai trò quan trọng trong cơ chê hình thành điện thế nghỉ là vì ion K+ mang điện tích dương đi từ trong ra ngoài màng và nằm lại sát mặt ngoài màng tế bào, làm cho mặt ngoài màng tế bào tích điện dương so với mặt trong tích điện âm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021