Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 185 sgk Sinh học 11

Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người?

Bài làm:

 • Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đề vô sinh trong sinh đẻ ở người.
  • Trước hết, tiêm hoocmôn thúc đẩy sự chín và rụng của trứng, rồi lấy trứng đó ra ngoài.
  • Tiến hành thụ tinh nhân tạo để được hợp tử. Khi hợp tử đang phân chia (giai đoạn phôi và tế bào) người ta dùng kĩ thuật để tách rời các tế bào con ra khỏi hợp tử.
  • Mỗi tế bào con sẽ được nuôi dưỡng và phát triển thành một phôi mới.
  • Đem một hoặc các phôi mới (tùy ý) cấy vào tử cung để thu dược một hoặc nhiều con từ một trứng thụ tinh.

 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021