Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng.

Bài làm:

Câu 4:

  • Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa,...) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ,...)
  • Ứng động không sinh trưởng là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của tế bào thực vật.
  • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021