Trình bày nguồn gốc của hạt và quả

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 166 sgk Sinh học 11

Trình bày nguồn gốc của hạt và quả

Bài làm:

  • Hạt là do noãn được thụ tinh phát triển thành. Hạt chứa phôi và có nội nhũ hoặc không có nội nhũ
  • Quả là do bầu nhụy sinh trưởng dày lên chuyển hóa thành. Quả được hình thành không qua thụ tinh noãn gọi là quả đơn tính

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021