Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 120 - sgk Sinh học 11

Điện thế hoạt động là gì? Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Bài làm:

 • Khi tế bào thần kinh bị kích thích => điện thế nghỉ biến đổi biến đổi thành điện thế hoạt động
 • Điện thế hoạt động gồm 3 giai đoạn:
  • Mất phân cực (khử cực)
  • Đảo cực
  • Tái phân cực
 • Sự hình thành điện thế hoạt động
  • Khi bị kích thích, màng tế bào trở nên tăng tính thấm với iôn Na+ (cổng Na+ mở) => Na+ từ ngoài màng vào trong tế bào => gây mất phân cực và đảo cực (bên trong tế bào trở nên tích điện dương)
  • Tính thấm của màng tế bào với iôn Na+ chỉ duy trì trong 1 thời gian ngắn rồi giảm xuống => cổng K mở rộng hơn, còn cổng Na đóng lại => K+ từ trong tế bào ra ngoài dấn đến tái phân cực

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021