Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 157 sgk Sinh học 11

Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Bài làm:

 • Một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật:
  • Thức ăn:Thức àn có ảnh hưởng mạnh nhân đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người. Ví dụ, thiếu prôtêin động vật chậm lớn và gầy yếu, dễ mắc bệnh. Thiếu vitamin D gây bệnh còi xương, chậm lớn ở động vật và người.
  • Nhiệt độ: Mỗi loài động vật sinh trướng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là đối với động vật biến nhiệt.
  • Ánh sáng: Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình sinh trương và phát triển của động vật và người quá các cách sau:
  • Những ngày trời rét, dộng vội mất nhiều nhiệt. Vì vậy, chúng phơi nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt.
  • Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D.

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021