Ưu điểm của hô hấp hiếu khí

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Ưu điểm của hô hấp hiếu khí so với hô hấp kị khí?

Bài làm:

Câu 2:

  • Khi hô hấp hiếu khí tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ 1 phân tử glucozo được sử dụng trong hô hấp: hô hấp hiếu khí / hô hấp kị khí =38/2=19 lần.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021