Giải Bài 28 sinh 11: Điện thế nghỉ

  • 1 Đánh giá

Mọi tế bào trong cơ thể đều có khả năng hứng phấn. Hứng phấn là sự biến đổi lí hóa xảy ra trong tế bào khi bị kích thích. Một chỉ số quan trọng để đánh giá tế bào, mô hưng phấn hay không hứng phấn là điện tế bào. Điện tế bào bao gồm điện thế nghỉ và điện thế hoạt động. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 28.

A. Lý thuyết

I. Khái niệm điện thế nghỉ

  • Điện thế nghỉ là sự chênh lệch điện thế giữa hai bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía bên trong màng mang điện âm so với phía bên ngoài mang điện dương

II. Cơ chế hình thành điện thế nghỉ

  • Nguyên nhân của điện thế nghỉ chủ yếu là 3 yếu tố sau đây:
    • Nồng độ ion K+ bên trong cao hơn bên ngoài tế bào
    • Các cổng K mở nên các K+ ở sát màng tế bào đồng loạt đi từ trong ra ngoài tế bào và tập trung ngay sát mặt ngoài màng tế bào, làm cho mặt ngoài màng tế bào tích điện dương so với mặt trong màng tích điện âm
    • Bơm Na - K vận chuyển K+ từ bên ngoài trả vào bên trong màng tế bào giúp duy trì nồng độ K+ bên trong tế bào cao hơn bên ngoài tế bào

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 116 - sgk Sinh học 11

Điện thế nghỉ là gì? Điện thế nghỉ được hình thành như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 116 - sgk Sinh học 11

Chọn ý trả lời đúng về điện thế nghỉ.

Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện:

A - dương

B - âm

C - trung tính

D - hoạt động

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 28: Điện thế nghỉ


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021