Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 90 - sgk Sinh học 11

Hệ đệm phổi, thận duy trì pH máu bằng cách nào?

Bài làm:

Câu 6:

  • Hệ đệm duy trì pH máu ổn định do chúng có khả năng lấy đi H+ hoặc OH' khi các ion này xuất hiện trong máu.
  • Phổi tham gia điều hòa pH máu bằng cách thải ra CO2 vì khi CO2 tăng sẽ làm tăng H+trong máu.
  • Thận tham gia điều hòa pH máu nhờ khả năng thải H+, tái hấp thu Na, thải NH3,...
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021